Algemene Voorwaarden

Deelname aan één van de groeps- of privélessen betekent akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden.
Inschrijving geschiedt door het meenemen en/of toesturen van een ingevuld inschrijfformulier.

Eigen risico en aansprakelijkheid
Deelnemen aan een les gebeurd op eigen risico.
Je bent verplicht voor aanvang je fysiek of mentale klachten aan de yogadocente te melden.
De Yogadocente is niet verantwoordelijk voor enige vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na de les of voor de schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer.

Privéles
Voor aanvang van een privéles vindt eerst een (telefonisch) kennismakings-gesprek plaats.
Afhankelijk van de eventuele klachten, kan de Yogadocent voor aanvang van de eerste yogales vragen om eerst je arts of specialist te raadplegen.
Verstrekte informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld, wordt niet aan derden verstrekt en dient uitsluitend voor eigen gebruik.

Betaling
Het lesgeld dient per maand contant te worden voldaan, voorafgaande aan de eerste les van de maand.
Bij zwangerschapsyoga wordt in de maand dat je uitgerekend bent per les betaald.
De kosten voor een privéles dienen vooraf contant te worden afgerekend.
Restitutie van lesgeld voor gemiste lessen door ziekte, vakantie of andere redenen is niet mogelijk.

Afmelden en lessen inhalen
Bij verhindering meldt je je altijd af, per sms of telefonisch.
Bij afmelding binnen 24 uur voor een privéles worden de kosten doorberekend.
Bij tijdig afmelden mogen gemiste lessen - indien er plaats is - in overleg binnen één maand worden ingehaald.

Opzeggen
Opzeggen van de lessen is alleen mogelijk met inachtneming van één maand opzegtermijn.

2017

 

Contact

Yogapraktijk Katja van de Wetering
Wassenaarseweg 172
2596 EB Den Haag
Mob: 06-28149754
Lid VYN
Kamer van Koophandel: 27312251

info@katjavandewetering.nl